Koor.nl – Bouwstenen voor Bekoring

Hoera, we mogen weer samen zingen! En dat gaan we als koorsector vieren ook. Met de meest doorleefde Matheus sinds jaren. Met de swingendste popkoren ooit. In repetities en eigen uitvoeringen. En natuurlijk in talloze korenfestivals die eindelijk de deuren weer kunnen openen om koren te ontvangen.

En we gaan het vieren met wat ons misschien wel het meest van alles verbindt: samenwerken aan een Groot Nationaal Koorfestival in juni 2023! Voor koren, koorbesturen, zangers en koorprofessionals. En natuurlijk voor publiek. Want als iets zo lang stil heeft gelegen en, helaas, de angst bij kwetsbare groepen ook nog wel even aanblijft, dan is er in 2022 veel vooruitgang te boeken!

Op vrijdag 29 april organiseert het Nederlands Koorfestival in samenwerking met Stichting Amateurkoor de Eerste Brainstorm Koorherstel 2022-2023. Een bijzondere dag waaraan ook Koornetwerk Nederland een grote inhoudelijk bijdrage levert.

Direct aanmelden, klik hier!

Programma Eerste Brainstorm

Vrijdag 29 april, locatie: ZINGmagazine / Q-Factory

13.30   Ontvangst
14.00   Welkom en introductie door Roy Voogd, voorzitter NKF en Stichting Amateurkoor
14.05   Presentatie Groot Nationaal Koorfestival 2023 door Marjon Hoedeman, zakelijk leider NKF
            aansluitend brainstorm 
14.30   Korte inleiding workshop Froukelien IJntema, coördinator koorherstel Koornetwerk Nederland
14.35   Rondleiding Q-Factory en koffie/thee
15.00   Workshop “Herstel van de Koorsector” door Froukelien IJntema
16:25   Afsluiting
16:30   Start Netwerkborrel

Tijdens deze brainstormbijeenkomst zet Marjon Hoedeman, zakelijk leider Nederlands Koorfestival, de contouren voor het festival en de aanloop daarnaartoe uiteen. Aansluitend wisselen we graag van gedachten hoe ook andere koororganisaties de aanloop kunnen gebruiken om eigen koorherstelprojecten breder onder de aandacht te krijgen door verbinding te maken. Voor dit Groot Nationaal Koorfestival 2023 en de aanloop daarnaartoe wordt de website Koor.nl ontwikkeld als centraal informatiepunt.

Workshop “Herstel van de Koorsector” door Koornetwerk Nederland
Onder leiding van Froukelien IJntema verzorgt een workshop om input voor het ‘Herstel van de Koorsector’ in breder zin te krijgen. De workshop vormt een belangrijke basis voor de ontwikkeling van het bredere plan voor herstel van de koorsector dat Koornetwerk Nederland ontwikkelt.

Gilles Graafland, uitgever van ZINGmagazine, laat ons de bijzondere locatie van Q-Factory ervaren, waar verrassende mogelijkheden zijn voor kleine én grote koorprojecten.

Tenslotte sluiten we af met een netwerkborrel om eindelijk weer even informeel en “live” met elkaar van gedachten te kunnen wisselen.

Aanmelden kan nog

Kortom, een krachtig, inhoudelijk programma dat je niet wilt missen, om vanuit landelijke samenwerking de schouders te zetten onder het herstel van onze mooie koorsector. Met Koornetwerk Nederland als boegbeeld in het bredere hersteltraject, nodigen we met dit initiatief alle Nederlandse koororganisaties uit om vanuit eigen kracht mee te denken over de invulling. 

Kom daarom naar de Eerste Brainstorm en denk mee over hoe we samen het herstel van de koorsector gaan inzetten en uitvoeren. Meld jouw koororganisatie aan KLIK HIER.

Samenwerken om weer samen te zingen

In de eerste helft van maart 2022 organiseren het NKF en Stichting Amateurkoor een brainstorm waar Nederlandse koororganisaties voor worden uitgenodigd. Doelstelling van deze brainstorm is gezamenlijk en vanuit eigen kracht invulling te geven aan Koorherstel 2022. In die periode wordt de website Koor.nl gebouwd om te dienen als centraal informatiepunt voor de hele koorsector op het gebied van herstelactiviteiten.

Het doel van het initiatief voor Koorherstel 2022-2023 is genomen om de koorsector uit te nodigen om aan te haken en samen de schouders te zetten op het herstel van de Nederlandse koorsector door toe te werken naar het Groot Nationaal Koorfestival 2023 vanuit het NKF.

Planning

Open Koren Weken
Centraal in het projectjaar Koorherstel 2022 staan de landelijke Open Koren Weken. Het gegeven is heel simpel: gedurende twee weken houden alle koorverenigingen Open Repetitie. Iedereen is welkom om te komen luisteren en/of mee te zingen tijdens de reguliere repetitie van de vereniging. Koren die daaraan mee willen doen kunnen zich aanmelden op Koor.nl en worden opgenomen in de geografische zoekfunctie als deelnemer aan Open Koren Weken.

Kick off 14 mei – 12 juni door KBZON
Korenbond KBZON geeft met haar project “Koren, laat van je horen!” de kick-off voor de landelijke Open Koren Weken. Vier weken lang van 14 mei tot en met 12 juni worden koren uitgenodigd om de deuren van de repetitie te openen. De Open Koren Weken worden ondersteunt door centrale informatie en activiteiten die vanaf 21 maart op KBZON.nl terug te vinden is.

Tijdens de Open Koren Weken kan extra focus gegenereerd worden voor de genoemde Koorherstel-activiteiten die in de centrale activiteitenagenda op Koor.nl zijn opgenomen

De initiërende samenwerkingspartners binnen Koorherstel 2022 zijn:

Ook aansluiten?

Belangstelling om mee te doen? KLIK HIER. De kracht van Koorherstel 2022 zit in de samenwerking. Iedere koororganisatie, -vereniging, -professional en zelfs individuele koorzanger kan vanuit zijn/haar eigen kracht en expertise deelnemen. Basisdeelname kost niets. Na aanmelding krijgen deelnemers toegang tot de portal van de website om activiteiten toe te voegen en middels beschikbaar gestelde visuele communicatiemiddelen de activiteiten onder het Koorherstel 2022 logo te promoten.

Partners in Koorherstel 2022 worden uitgenodigd om deel te nemen aan het centrale overleg. Het eerste centrale overleg is online. Daarna wordt onderzocht of de coronamaatregelen het toelaten om fysiek bij elkaar te komen op een centrale lokatie. Deelname aan centrale projecten onder Koorherstel 2022 die vanuit het Centraal Overleg worden geïnitieerd en waarvoor onvoldoende financiële funding is, zijn altijd facultatief en naar draagkracht.

SLUIT OOK AAN, KLIK HIER!


bouwstenen voor bekoring