Koornetwerk.nl geeft corona-updates voor koorsector

Koornetwerk Nederland profileert zich als spil in de corona-communicatie voor koren en koorprofessionals

De overheid heeft maatregelen afgekondigd tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze (en wellicht nog in een later stadium te nemen) maatregelen hebben ook gevolgen voor de evenementen en andere activiteiten van uw koor- of muziekvereniging. De maatregelen die de overheid heeft genomen, zult u moeten opvolgen. Het niet-nakomen van deze maatregelen heeft niet alleen jegens de overheid en maatschappij gevolgen, maar kan ook tot aansprakelijkheid van uw vereniging/het bestuur leiden indien het niet-nakomen van deze regels tot schade zou leiden.

Welke gevolgen heeft het annuleren van een activiteit voor de verschillende overeenkomsten die u bent aangegaan? Hierna zal worden toegelicht wat de gevolgen kunnen zijn in de relatie tot de locatie die ter beschikking is gesteld, in de relatie tot degene die een kaartje heeft gekocht voor het bijwonen van uw activiteit en in relatie tot degene die in opdracht van en in samenwerking met u werkzaamheden zou verrichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *